Over EPZ

Over EPZ – Energy Resources Holding BV

N.V. EPZ (Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid Nederland) is een grootschalig productiebedrijf, goed voor circa 6% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie. Jaarlijks produceert EPZ ongeveer 6,0 Twh (6 miljard kilowattuur) elektriciteit met een divers en flexibel productiepark met een opgesteld vermogen van 950 Megawatt. Delta is voor 70% aandeelhouder en RWE voor de overige 30%. Het bedrijf is opgericht in 1987 en het hoofdkantoor is gevestigd in Zeeland. EPZ is de eigenaar van de kerncentrale Borssele en is ook eigenaar van in totaal zeven windturbines, die samen goed zijn om 17 megawatt op te wekken. Ook is EPZ eigenaar van de kolencentrale Borssele en deze heeft een vermogen van wel 427 Megawatt. In Zeeland is EPZ de grootste elektriciteitsproducent. Ze exploiteert een kolencentrale met biomassa mee stook installatie en een windpark.

EPZ en veiligheid

Het productiepark bestaat uit een kerncentrale, een kolen- en biomassacentrale en een windpark. Met ongeveer 450 medewerkers werkt EPZ continu aan de hoogste veiligheid van haar kerncentrale, die tot de 25% veiligste kerncentrales van de westerse wereld behoort.

Kolen- en biomassacentrale

In de kolen- en biomassacentrale worden de nieuwste inzichten en stand der techniek toegepast, zodat de productie van elektriciteit veilig, betrouwbaar en steeds schoner gebeurt. EPZ, gevestigd in Borssele, is een joint venture (50/50) tussen Energy Resources Holding B.V. en Delta Energy B.V. Energy Resources Holding B.V. beschikt daarmee over 50% van de geproduceerde elektriciteit, ieder jaar ongeveer 3,0 Twh (3 miljard kilowattuur), die het op de elektriciteitsmarkt verhandelt.

Geschiedenis EPZ

De Elektriciteitswet uit 1989 stelt dat een productiebedrijf een minimum capaciteit van 2500 MW moet hebben. Dit heeft gezorgd voor het samengaan van de elektriciteitsproductie in Nederland. Aan het einde van de jaren tachtig zijn hierdoor UNA, EZH, EPZ en EPON ontstaan. EPZ is ontstaan door het samengaan van de elektriciteitsproductie van de Noord-Brabantse PNEM en de Limburgse PLEM. Deze twee elektriciteitsbedrijven waren allebei voor 50% aandeelhouder van EPZ. De Zeeuwse PZEM heeft in 1990 besloten dat ze zich bij EPZ aan wilde sluiten en kreeg daarbij net als PLEM en PNEM in totaal 33% van de aandelen van EPZ.

EPZ in 2000

In 2000 is EPZ gereorganiseerd, toen werd Borssele de enige productielocatie binnen EPZ. DELTA was de opvolger van PZEM en had toen niet meer 33,3% van de aandelen van EPZ in handen, maar 50%. Essent is de opvolger van PLEM en PNEM en zij houden dan nog 50% van de aandelen in handen van EPZ. Ze kregen daarbij ook de EPZ centrale volledig in haar eigen bezit.

EPZ in 2009

In 2009 is Essent verkocht aan RWE. Vanaf dat moment zijn de aandelen in EPZ niet naar RWE gegaan. Dit heeft er mee te maken dat de statuten dit niet toe hebben gestaan en ook DELTA is niet akkoord gegaan met de splitsing. Er loopt nog een rechtszaak hierover en het zou dus kunnen zijn dat in de toekomst de aandelen over gaan naar RWE, maar daarover is nog veel onduidelijk.

EPZ in 2011

RWE neemt op 17 mei 2011 genoegen met een minderheidsbelang van in totaal 30% in EPZ. De tegenprestatie daarbij is dat ze nu mee mag doen aan de ontwikkelingen van Borssele 2. Dit heeft er dus voor gezorgd dat RWE zich nu bezig kan houden met de nucleaire energieopwekking in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ondernemen van EPZ is volledig maatschappelijk verantwoord en ze besteedt ook veel aandacht aan het welzijn van de medewerkers, maar ook aan de milieubelasting en de effecten die het heeft op de samenleving. Binnen EPZ wordt nu al meer dan 40 jaar op een veilige en ook op een betrouwbare manier stroom gemaakt. Er werken ongeveer 500 mensen en die werken samen om 600 megawatt stroom op te wekken uit windturbines en met de enige kerncentrale in Nederland. De veiligheid staat binnen EPZ altijd voorop bij het nemen van alle beslissingen. Ook wordt er zorgvuldig gehandeld, zodat de omgeving er weinig van merkt. De prestaties worden continu in de gaten gehouden en verbeterd.

Twitter Feeds