Ontstaansgeschiedenis

Met de verkoop van Essent aan RWE is door de toenmalige aandeelhouders van Essent het 50% aandeel in EPZ voorlopig buiten de verkoop gehouden. Alle activiteiten die met het 50% aandeel in EPZ samenhangen zijn in Energy Resources Holding B.V. ondergebracht.

Energy Resources, een voortzetting van Essent Business Development B.V., is daarmee op dit moment een onafhankelijk en zelfstandig energiebedrijf op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Energy Resources is voor 100% in handen van ‘Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.’ hetgeen op zijn beurt weer in handen is van de voormalige aandeelhouders van Essent N.V. Zodra de juridische obstakels voor de vervreemding van het 50% belang in EPZ voor de huidige publieke aandeelhouders zijn weggenomen,wordt in principe dit belang en daarmee deze onderneming overgedragen aan RWE. Hierover zijn tijdens de verkoop van Essent aan RWE afspraken gemaakt tussen de toenmalige Essent aandeelhouders en RWE.

Twitter Feeds