Filosofie en werkwijze

Energy Resources Holding B.V. is een energiebedrijf dat zich richt op het inkopen van brandstoffen voor elektriciteitsproductie en op verkopen van elektriciteit op de energiemarkt. Jaarlijks gaat het om de verkoop van ongeveer 3 TWh (3 miljard kilowattuur). Goed risicomanagement is hierbij cruciaal. Andere hoofdtaken zijn het professioneel managen van het aandeelhouderschap in EPZ en het ontwikkelen van nieuwe projecten op het gebied van elektriciteitsopwekking.

Een belangrijke leidraad in het handelen van Energy Resources Holding B.V. betreft het volgende. Zodra de juridische obstakels voor de vervreemding van het 50% belang in EPZ voor de huidige publieke aandeelhouders zijn weggenomen, zal dit belang en daarmee deze onderneming in principe overgedragen worden aan RWE. Hierover zijn tijdens de verkoop van Essent aan RWE afspraken gemaakt tussen de toenmalige aandeelhouders van Essent en RWE.

Twitter Feeds